Elävän Kulttuurin Koroinen ry


Yhdistyksen hankkeitaKulttuuripelto

Elävän kulttuurin Koroinen ry toteuttaa myös kulttuuriin, käsityö- ja viljelyperinteisiin sekä kestävään kehitykseen liittyviä hankkeita yhteistyössä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa.

Vuosina 2019-2021 Koroisilla on käynnissä Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston rahoittama Kulttuuripelto-hanke. Se palauttaa Koroisten piispanistuimen palkkatilaan kuuluneen pellon täyteen arvoonsa monipuolisen ruoka- ja hyötykasviviljelyprojektin muodossa.

Pellosta luodaan samalla eri sukupolvia yhdistävä, monikulttuurinen näyttämö käytännön ympäristö- ja kulttuurikasvatukselle.

Koroisten pelto luo hedelmällisen ja kokemuksellisen maaperän niin viljelylle, eri tieteenalojen ja perinteiden kohtaamiselle kuin hankkeen tapahtumillekin. Näihin kuuluvat mm.

- peltotöihin ja sadonkorjuuseen liittyvät työt ja talkoot
- kuitukasveihin ja käsityöperinteisiin liittyvät työpajat ja käsityökurssit
- pellon ekologiaan, historiaan ja arkeologiaan liittyvät pienseminaarit ja keskustelutilaisuudet
- monikulttuuriset ruoanvalmistuskurssit pellon antimista
- kaikille avoimet vuotuisjuhlat yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa

Viljelykasveina pellolla käytetään lähinnä Suomessa pitkään viljeltyjä ravinto- ja kuitukasveja, mukaan lukien vanhoja maatiaislajikkeita. Keskeistä on parantaa viljelyn avulla pellon ja maaperän hyvinvointia ja hiilitasapainoa sekä puhdistaa sitä kemiallisten torjunta-aineiden jäämistä.

Pellavan_sadonkorjuutalkoissa_TerhiArell.jpg


Peltotalkoot

Vuonna 2018 alkanut Helanderin säätiön rahoittama Peltotalkoot-hanke on nyt loppusuoralla. Tiedettä ja taidetta yhdistävässä hankkeessa otettiin yhteisöllisesti haltuun yhdistyksen Turun kaupungilta vuokraama pelto Aurajokilaakson arvokkaassa kulttuurimaisemassa.

Tavoitteena oli mm. elvyttää ja vahvista suomalaista talkooperinnettä osallisuutta lujittavana toimintamallina, innostaa oppimaan vanhoja viljely- ja käsityötaitoja sekä vahvistaa Koroisten lähialueen verkostoja. Hankkeessa viljeltiin mm. härkäpapua, kuitupellavaa ja kuituhamppua, ja järjestettiin sadonkorjuu- ja loukutustalkoita ja kehruukursseja.

Tarkoituksena on myös ollut lisätä tietoa Koroisten alueen historiasta. Arkeologi/geologi Jussi Kinnunen maatutkasi Koroistenniemen läheisyydessä sijaitsevan, aiemmin tutkimattoman pellon arkeologisia rakenteita ja jäännöksiä. Maatutkauksen tuloksia ja tulevia tutkimussuunnitelmia voi kuunnella yhdistyksen Facebook-sivuilta löytyvästä webinaaritallenteesta.

Pellavan_rohkausta_TerhiArell.jpg


Pellavanloukutusta_TerhiArell.jpg


Kehruukurssilla_TerhiArell.jpg


Harkapapua_pellolla_TerhiArell.jpg


Monta polkua Koroisille

Uudessa historiahankkeessamme suunnitellaan Koroistenniemen sekä Koroisten tilan ja sen lähialueen historiaan ja tähän päivään kytkeytyviä opastuskierroksia, näyttelyä ja ulko-opasteita. Historiatietoa ja arvokasta kulttuuriperintöä saadaan näin paremmin kävijöiden saataville.

Yhteistyötä tehdään mm. Turun yliopiston arkeologian, historian ja museologian oppiaineiden, alueellisten toimijoiden sekä Rasekon muinaistekniikan opiskelijoiden kanssa. Joukko opiskelijoita valmistaa jo muutamista Koroisten alueen arkeologisista löydöistä rekonstruktioita.

Hanke on saanut avustukset Wihurin rahastolta ja Suomen muinaismuistosäätiöltä. Lisää rahoitusta pyritään löytämään. Tavoitteena on, että osalla opastuksista voisi tutustua myös kokemuksellisesti esimerkiksi kuitupellavan sadonkorjuuseen, käsittelyyn ja kehruuseen sekä entisajan paimensoittimien rakentamiseen ja musisointiin.

Mikäli pandemiatilanne jatkuu vakavana, hankkeen sisältöä pitänee muokata soveltuvilta osilta digitaaliseen muotoon tai siirtää myöhempään ajankohtaan.


LOUKUT JA PILLIT SOIKOON! -yhteisöllisten talkootapahtumien sarja

EKKy järjestää vuonna 2021 Turun kaupungin Asukasbudjetti-hankkeena ”Loukut ja pillit soikoon! Yhteisöllisten talkootapahtumien sarjan. Tarkoituksena on tutustuttaa osallistujia vanhoihin viljely- ja käsityötaitoihin, ja luoda hyvinvointia iloisen yhdessä tekemisen kautta.

Kaikille avoimet talkootapahtumat etenevät vuodenkierron mukaan Koroisten permakulttuuritilan pellolla ja pihapiirissä. Keväällä kylvetään kuitupellavaa ja loppukesällä korjataan sato. Syksyn työpajoissa tutustutaan asiantuntijan johdolla ikiaikaisiin työvaiheisiin, joilla pellavakasveista irrotetaan kuidut: pellavaa rohkataan, liotetaan, loukutetaan, lihdataan ja häkilöidään.

Työnäytöksissä saa seurata, miten pellavakuidusta kehrätään värttinällä ja rukilla lankaa. Myöhemmin halukkaat voivat osallistua maksullisille kehruukursseille.
Talkoisiin ja työpajoihin saadaan poljentoa elävästä kansanmusiikista ja työlauluista.
EKKy tarjoaa kylväjille, sadonkorjaajille ja loukuttajille talkooruokaa. Ulkona järjestettävät tapahtumat sopivat kaiken ikäisille, myös lapsille huoltajan valvonnassa.

Varotoimet kuten turvavälit ja kokoontumisrajoitukset huomioidaan koronatilanteen niin vaatiessa. Tarvittaessa tapahtumien toteutustapoja sovelletaan. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan ”Ajankohtaista”-sivuilla ja Facebookissa.


Koroistenniemi virkistyskäyttöön

EKKy:n aloitteesta toteutetaan toinenkin Asukasbudjetti-hanke: Koroistenniemi virkistyskäyttöön. Siinä Koroistenniemeä ja Vähäjoen ympäristöä Koroisten ristin lähialueelta kunnostetaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa ohjatuilla talkoilla, yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Rannat kerätään puhtaaksi vieraslajeista, ja vanhoja perinnekasveja ja luonnon monimuotoisuutta vaalitaan.

Alueelle tehdään opastekylttejä, joissa kerrotaan mm. alueen kasveista, maaperästä, eläinlajeista, vedenalaisesta luonnosta sekä historiasta ja kulttuuriperinnöstä. Lisäksi luodaan omatoimisesti kuljettavia polkuja, joilla pääsee tutustumaan ainutlaatuiseen luontoon ja kulttuuriperintöön.

Vähäjokea kunnostetaan myös pinnan alta, luoden taimenille ja muille kaloille kutupaikkoja. Näin vesistöä ja biodiversiteettiä hoidetaan ja tuetaan ympäristöä samalla kaunistaen. Lisäksi suunnitteilla on luentosarjoja koskien alueen luontoa ja sen suojelutyötä.

Tulevaisuudessa kulttuuri- ja luontokierroksia, sekä yölaulaja- ja lepakkoretkiä on hienoa järjestää kun luonto elää ja voi hyvin. Tehdään Koroisista kaikkien kaupunkilaisten puutarha myös tuleville sukupolville, vesiluontoa ja Itämerta suojellen.