Elävän Kulttuurin Koroinen ry

Permakulttuuri KoroisillaKoroinen LAND-keskuksena

Koroinen on Suomen ensimmäinen LAND (Learning - Activity - Network - Demonstration)-keskus. LAND-verkosto on kansainvälinen permakulttuuristen malli- ja opetustilojen kokonaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuden päästä oppimaan ja kokemaan permakulttuuria käytännössä. Suomessa LAND-verkostoa koordinoi Suomen permakulttuuriyhdistys.

Permakulttuuri on ekologiaan perustuva suunnittelumenetelmä, jonka avulla pyritään luonnon prosesseja jäljittelemällä ja niitä hyödyntämällä kehittämään kestäviä järjestelmiä, jotka täyttävät yhtä lailla yksittäisen ihmisen, ihmisyhteisöjen kuin maapallonkin tarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Nämä järjestelmät voivat olla esimerkiksi ruoan ja energian tuotantoon, asumiseen tai taloudellisen toiminnan organisointiin liittyviä järjestelmiä.

Permakulttuurin ytimessä on kolme eettistä periaatetta, joita permakulttuurisuunnittelussa aina noudatetaan:

- huolenpito maapallosta – pidetään huolta maasta, metsästä, vedestä, ilmasta ja elollisista olennoista
- huolenpito ihmisistä – pidetään huolta itsestä, läheisistä ja yhteisöistä paikallisesti ja globaalisti
- reilu jako – kulutuksen järkevä tasapainottaminen suhteessa tuotantoon ja resursseihin sekä ylijäämän palauttaminen kiertoon.

Näiden lisäksi permakulttuurisuunnittelu perustuu vaihtelevaan joukkoon yleisiä suunnitteluperiaatteita, jotka on muodostettu havainnoimalla luonnollisten ekosysteemien toimintaa ja tunnistamalla niissä ilmeneviä säännönmukaisuuksia. Näitä periaatteita noudattamalla kyetään luomaan järjestelmiä, jotka ovat tuottoisia ja itse itsensä uusintavia, ja jotka kykenevät paremmin sopeutumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Lähde: Suomen permakulttuuriyhdistys

ekky_vanhatsivut_land_suomi_logo.jpg


Lisätietoja permakulttuurista ja LAND-verkostosta
ekky_vanhatsivut_suomen_permakulttuuriyhdistys_logo.pngPermakulttuuriopintopiiriKoroisten permakulttuuriopintopiiri on avoin ja maksuton vertaisoppimisryhmä kaikille permakulttuurista kiinnostuneille. Kiinnostavia aiheita saa mieluusti ehdottaa ja innokkaat voivat tulla kertomaan vuorollaan omasta kiinnostuksen aiheestaan.

Yliopistoluentoja opintopiirit eivät ole vaan tarkoituksena on jakaa hyödyllistä permakulttuuriin liittyvää ruohonjuuritason tietotaitoa. Jos haluat kysyä jotain, ehdottaa aiheita tai liittyä opintopiirin sähköpostilistalle, lähetä mailia Antonille osoitteeseen a.nordqvist@gmail.com aiheena "Permakulttuuriopintopiiri".

Pääasiallisesti permakulttuuriopintopiiri kokoontuu syksystä kevääseen joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 15.00 Koroisilla.
Kahvila Koroinen on avoinna sunnuntaisin klo 12 – 16.

HUOM: Opintopiiri on koronatilanteen takia tauolla. Se sijaan keväällä/kesällä 2020 järjestetään permakulttuuriin liittyviä alkeis- ja jatkokursseja verkossa.
Niistä tietoa Facebook-sivulla Elävän kulttuurin Koroinen.

Tervetuloa!


biohiilityopaja_terhiarell.jpg